Ceník služeb DS Kalamajka

Ceník služeb - jesle

Ceník pro děti od 6 měsíců do 3 let

Cena za 60 min. pobytu dítěte v DS  Kalamajka je 155,- Kč.

Počet hodin Cena Kč / hod.
20 - 30 140,-
31 - 60 128,-
61 - 80 114,-
81 - 100 99,-
101 - 130 85,-
131 - 160 75,-
161 - 200 68,-
  • Cena zahrnuje pobyt dítěte v Kalamajce, výchovně vzdělávací program, stravné (svačinky + oběd), pitný režim, účast na akcích,pojištění, veškeré hygienické potřeby včetně plen a vlhčených ubrousků.
  • U sourozenců lze uplatnit slevu v podobě celkového součtu hodin.
  • Možnost uplatnit daňovou slevu.

Ceny služeb jsou uvedeny včetně  DPH 21% .

Ceník služeb - miniškolka

Ceník pro děti od 3 let

Měsíční školné - paušál od 7:00 do 13:00

Měsíční školné - paušál od 7:00 do 17:30

6 500,- Kč

7 900,- Kč

Školné je jednotné pro všechny, bez ohledu na interval docházky (celoměsíční, jednotýdenní, dvoudenní aj.) a nemoc.
Hodinová sazba 140,- Kč
Sazbu lze využít  k adaptaci dítěte a při nárazové docházce .
Stravné
Dopolední svačinka 16,- Kč
Oběd 68,- Kč
Odpolední svačinka 16,- Kč
  • Cena zahrnuje: výchovně vzdělávací program, aktivity dítěte, účast na akcích, pitný režim a pojištění. Cena nezahrnuje: stravné.

Možnost uplatnit daňovou slevu.

Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Ceník služeb - Dětská skupina

Měsíční školné - paušál od 7:30 do 13:00 6 400,- Kč
Měsíční školné - paušál od 7:30 do 17:30 7 000,- Kč

Školné je jednotné pro všechny, bez ohledu na interval docházky (celoměsíční, jednotýdenní, dvoudenní aj.) a nemoc.

Hodinová sazba 140,- Kč
Sazbu lze využít k adaptaci dítěte a při nárazové docházce.
Stravné
Dopolední svačinka 16,- Kč
Oběd 68,- Kč
Odpolední svačinka 16,- Kč
  • Cena zahrnuje: výchovně vzdělávací program, aktivity dítěte, účast na akcích, pitný režim a pojištění. Cena nezahrnuje: stravné.
  • Možnost uplatnit daňovou slevu.

Nejsme plátci DPH.