Ceník služeb jesle a mateřská škola DS Kalamajka Praha 4 - Libuš

Ceník služeb v DS Kalamajka s.r.o.,  jesle - miniškolka

Ceník pro děti od 6 měsíců do 4 let

 

Počet hodin Cena Kč / hod.
1 -19 170,-
20 - 30 155,-
31 - 60 135,-
61 - 80 119,-
81 - 100 103,-
101 - 130 88,-
131 - 160 77,-
161 - 200 69,-
  • Cena zahrnuje pobyt dítěte v Kalamajce, výchovně vzdělávací program, stravné (svačinky + oběd), pitný režim, účast na akcích,pojištění, veškeré hygienické potřeby včetně plen a vlhčených ubrousků.
  • U sourozenců lze uplatnit slevu v podobě celkového součtu hodin.
  • Možnost uplatnit daňovou slevu.

Ceny služeb mateřské školy a jeslí jsou uvedeny včetně  DPH 21% .

Ceník služeb v DS Kalamajka s.r.o., jesle - miniškolka Praha 4 - Libuš

Ceník pro děti od 2,5 až 4 let

Měsíční školné - paušál od 7:00 do 13:00 7 000,- Kč
Měsíční školné - paušál od 8:00 do 15:00 7 700,- Kč
Měsíční školné - paušál od 7:00 do 17:30 8 400,- Kč
Školné je jednotné pro všechny, bez ohledu na interval docházky (celoměsíční, jednotýdenní, dvoudenní aj.) a nemoc.
Hodinová sazba - Sazbu lze využít k adaptaci dítěte a při nárazové docházce. 155,- Kč
Stravné  
Dopolední svačinka 16,- Kč
Oběd 68,- Kč
Odpolední svačinka 16,- Kč
  • Cena zahrnuje: výchovně vzdělávací program, aktivity dítěte, účast na akcích, pitný režim a pojištění. Cena nezahrnuje: stravné.

Možnost uplatnit daňovou slevu.

Ceny služeb jeslí a mateřské školy jsou uvedeny včetně DPH 21%.


Ceník služeb Dětská skupina Motýlek  Praha 4 - Lhotka

Ceník pro děti od 3 let do zahájení povinné školní docházky

Měsíční školné - paušál od 7:30 do 13:00 6 400,- Kč
Měsíční školné - paušál od 7:30 do 17:30 7 000,- Kč

Školné je jednotné pro všechny, bez ohledu na interval docházky (celoměsíční, jednotýdenní, dvoudenní aj.) a nemoc.

Hodinová sazba 140,- Kč
Sazbu lze využít k adaptaci dítěte a při nárazové docházce.
Stravné
Dopolední svačinka 16,- Kč
Oběd 68,- Kč
Odpolední svačinka 16,- Kč
  • Cena zahrnuje: výchovně vzdělávací program, aktivity dítěte, účast na akcích, pitný režim a pojištění. Cena nezahrnuje: stravné.
  • Možnost uplatnit daňovou slevu.

Nejsme plátci DPH.