Jesle Praha 4

 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide3

Výchovně vzdělávací program, Jesle - miniškolka DS Kalamajka s.r.o.

 

Režim dne je stanoven s ohledem na naplňování potřeb dětí, v němž se střídají herní, výchovně vzdělávací aktivity i odpočinek. Pohybové vyžití dětí je podpořeno jak prostorově a materiálně (např. specificky vybavená herna), tak personálně. Takto vytvořené podmínky dovolují mimo jiné realizovat i různé zájmové aktivity spojující pohyb, hudbu a relaxaci s jógovými prvky. Sídlíme na Praze 4, ale děti přijímáme ze všech částí Prahy, nejčastěji pak jezdí děti do školky či jeslí z okresu Praha západ. 


Rozvoj komunikačních dovedností: Rozvíjení mateřského jazyka a slovní zásoby.

Hudební výchova: Procvičování rytmu – hudební nástroje, zpívání dětských písniček, tanečky s šátečkem i bez šátečku.

Pohybová aktivita: Koordinační hra - balanční chodníček - nácvik rovnováhy, obruče - prolézání, navlékání, skákání a manipulace, běh, skoky, házení a cviky na obratnost, psychomotorický padák - rozvoj koordinace, gymball - manipulace s míčem a dovednosti na nich s nimi, malé míčky, gumové kroužky, orientace v prostoru, hry pro děti v mš.

Angličtina pro děti -  Hravou a zábavnou cestou jsou děti uváděny do základů angličtiny, taktéž nechybí ani známé anglické písničky, které naučí děti jejich prvním anglickým slovíčkům.

Pracovní výchova: Hra s kouzelným pískem, skládání puzzle, hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování a lepení, navlékání korálků, hra na obchod a různé profese.

Výtvarná výchova: Děti malují voskovkami, křídami, uhlem, vodovými nebo temperovými barvami, razítkování, práce s přírodním materiálem.

Rozvoj rozumových schopností: Děti seznamujeme s přírodou, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, učíme se básničky a říkadla.

Logopedické cvičení, vyslovování - obrázková škola: výslovnost hlásek, citoslovce, řazení podle velikosti, porozumění následujícím slovům:

 • větší - menší
 • velký - malý
 • nejmenší - největší

Dramatická výchova: Pohybová výchova, hlasová výchova – pohybová průprava, rozvoj vnímání rytmu a prostoru  práce s hlasem.

Eko-výchova:  Vedeme děti k tomu, aby si osvojily zdravý životní styl a kladný přístup k životnímu prostředí.

Jóga: učíme děti vyjádřit spontánní radost z pohybu a naučíme je zklidnit nebo naopak získat energii.

Akce: Pravidelně u nás probíhají následující akce. Cílem je nejen zábava a příjemně strávený čas, ale také rozvíjení osobnosti a znalostí dítěte, tzv. učení hrou.

Výchovně vzdělávací program na každý měsíc , je k náhledu v šatničce :-)


Příprava na vstup do školy

Usnadníme vašemu dítěti vstup do první třídy a ukážeme mu , že se určitě nemá čeho bát a učení je zábava.

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky
 • Procvičování zrakového a sluchového vnímání
 • Procvičování paměti, poznávání, soustředění

Učení sebeobsluhy

 • procvičování základů hygienických návyků při mytí rukou a obličeje, správné používání ručníků.
 • vedení k samostatnému používání záchodu podle potřeby, správné zacházení s toaletním papírem, se splachovacím zařízením.
 • vedení k samostatnému česání.
 • vedení k samostatnému používání kapesníku.
 • vedení ke správnému postupu při oblékání a svlékání, zapínání a rozepínání.
 • vedení k samostatnému obouvání, zouvání, šněrování.

Rozvrh dne 

 • 07:00 - 08:30 Příchod do dětského studia, volná hra
 • 08:30 - 09:15 Hry, povídání, malování , zpívání , tancování
 • 09:15 - 09:30 Hygiena, příprava na dopolední svačinku
 • 09:30 - 10:00 Svačinka
 • 10:00 - 11:00 Pobyt na zahrádce, procházky, poznávání okolního světa
 • 11:00 - 11:30 Hygiena příprava na oběd
 • 11:30 - 12:00 Oběd
 • 12:00 - 12:30 Odchod dětí po "O"
 • 12:30 - 13:00 Hygiena a příprava na odpočinek
 • 13:00 - 14:30 Odpočinek, poslouchání pohádek
 • 14:30 - 15:00 Svačinka, odchod dětí
 • 15:00 - 17:30 Zpěv, didaktické hry, volnočasové aktivity pobyt na zahrádce