Výchovně vzdělávací program jesle - miniškolka Praha 4

Režim dne je stanoven s ohledem na naplňování potřeb dětí, v němž se střídají herní, výchovně vzdělávací aktivity i odpočinek. Pohybové vyžití dětí je podpořeno jak prostorově a materiálně (např. specificky vybavená herna), tak personálně. Takto vytvořené podmínky dovolují mimo jiné realizovat i různé zájmové aktivity spojující pohyb, hudbu a relaxaci s jógovými prvky. Sídlíme na Praze 4, ale děti přijímáme ze všech částí Prahy, nejčastěji pak jezdí děti do školky či jeslí z okresu Praha západ.

 • Rozvoj komunikačních dovedností: Rozvíjení mateřského jazyka a slovní zásoby.
 • Hudební výchova: Procvičování rytmu - hudební nástroje, zpívání dětských písniček, tanečky s šátečkem i bez šátečku.
 • Pohybová aktivita: Koordinační hra - balanční chodníček - nácvik rovnováhy, obruče - prolézání, navlékání, skákání a manipulace, běh, skoky, házení a cviky na obratnost, psychomotorický padák - rozvoj koordinace, gymball - manipulace s míčem a dovednosti na nich i s nimi, malé míčky, gumové kroužky, orientace v prostoru, hry pro děti v mš.
 • Angličtina pro děti: Hravou a zábavnou cestou jsou děti uváděny do základů angličtiny, taktéž nechybí ani známé anglické písničky, které naučí děti jejich prvním anglickým slovíčkům.
 • Pracovní výchova: Hra s kouzelným pískem, skládání puzzle, hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování a lepení, navlékání korálků, hra na obchod a různé profese.
 • Výtvarná výchova: Děti malují voskovkami, křídami, uhlem, vodovými nebo temperovými barvami, razítkování, práce s přírodním materiálem.
 • Rozvoj rozumových schopností: Děti seznamujeme s přírodou, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, učíme se básničky a říkadla.
 • Logopedické cvičení, vyslovování - obrázková škola: Výslovnost hlásek, citoslovce, řazení podle velikosti, porozumění následujícím slovům:
 • větší - menší
 • velký - malý
 • nejmenší - největší
 • Dramatická výchova: Pohybová výchova, hlasová výchova - pohybová průprava, rozvoj vnímání rytmu a prostoru práce s hlasem.
 • Eko-výchova: Vedeme děti k tomu, aby si osvojily zdravý životní styl a kladný přístup k životnímu prostředí.
 • Jóga: Učíme děti vyjádřit spontánní radost z pohybu a naučíme je zklidnit nebo naopak získat energii.
 • Akce: Pravidelně u nás probíhají následující akce. Cílem je nejen zábava a příjemně strávený čas, ale také rozvíjení osobnosti a znalostí dítěte, tzv. učení hrou.

Výchovně vzdělávací program na každý měsíc je k náhledu v šatničce :-)


Rozvrh dne

 • 07:00 - 08:30 Příchod do dětského studia, volná hra.
 • 08:30 - 09:15 Hry, povídání, malování, zpívání, tancování.
 • 09:15 - 09:30 Hygiena, příprava na dopolední svačinku.
 • 09:30 - 10:00 Svačinka.
 • 10:00 - 11:00 Pobyt na zahrádce, procházky, poznávání okolního světa.
 • 11:00 - 11:30 Hygiena, příprava na oběd.
 • 11:30 - 12:00 Oběd.
 • 12:00 - 12:30 Odchod dětí po "O".
 • 12:30 - 13:00 Hygiena a příprava na odpočinek.
 • 13:00 - 14:30 Odpočinek, poslouchání pohádek.
 • 14:30 - 15:00 Svačinka, odchod dětí.
 • 15:00 - 17:30 Zpěv, didaktické hry, volnočasové aktivity, pobyt na zahrádce.

Učení sebeobsluhy

 • Procvičování základů hygienických návyků při mytí rukou a obličeje, správné používání ručníků.
 • Vedení k samostatnému používání záchodu podle potřeby, správné zacházení s toaletním papírem, se splachovacím zařízením.
 • Vedení k samostatnému česání.
 • Vedení k samostatnému používání kapesníku.
 • Vedení ke správnému postupu při oblékání a svlékání, zapínání a rozepínání.
 • Vedení k samostatnému obouvání, zouvání, šněrování.

Příprava na vstup do školy

 • Usnadníme vašemu dítěti vstup do první třídy a ukážeme mu, že se určitě nemá čeho bát a učení je zábava.
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky.
 • Procvičování zrakového a sluchového vnímání.
 • Procvičování paměti, poznávání, soustředění.

DS Kalamajka s.r.o.

U Vodojemu 17/924
142 00 - Praha 4 - Libuš
Česká republika

IČ: 04962435
DIČ: CZ024962435

tel: +420 774 512 402
e-mail: info@dskalamajka.cz